Referitor la Legea nr. 196 din 13 mai 2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei

Depăşind spaţiul in care s-au manifestat public emoţii şi păreri dintre cele mai diverse şi pentru a evita o împărţire a legitimităţii acţiunilor după puterea pumnilor ori a plămânilor, propun a se citi şi interpreta fără echivoc ce spune legea acestui stat. Fiindcă avem aşa ceva şi e bine ca în situaţii ca şi aceasta, în care un film cu intense conotaţii sexuale a fost oprit de la proiecţie într-un spaţiu identificat cu sacrul de o majoritate a poporului român.

FOTO: google.ro

Aşadar avem legea 196 din 13 mai 2003 şi actualizată un pic mai târziu, privind prevenirea şi combaterea pornografiei. Redau în continuare textul original din capitolul 1 Dispoziţii Generale:

Art. 1
Prin prezenta lege se instituie măsuri de prevenire şi combatere a pornografiei, în scopul protejării demnităţii persoanei, a pudorii şi a moralităţii publice.
Art. 2
(1) În sensul prezentei legi, prin pornografie se înţelege actele cu caracter obscen, precum şi materialele care reproduc sau difuzează asemenea acte.
(2) Prin acte cu caracter obscen se înţelege gesturi sau comportamente sexuale explicite, săvârşite individual sau în grup, imagini, sunete ori cuvinte care prin semnificaţia lor aduc ofensa la pudoare, precum şi orice alte forme de manifestare indecentă privind viaţa sexuală, dacă se săvârşesc în public.
(3) Prin materiale cu caracter obscen se înţelege obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicaţii, filme, înregistrări video şi audio, spoturi publicitare, programe şi aplicaţii informatice, piese muzicale, precum şi orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală.
Art. 3
(1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică în cazul operelor de artă sau ştiinţifice.
(2 ) Dispozitiile prezentei legi nu se aplică în cazul materialelor realizate în interes artistic, ştiintific, al cercetării, educaţiei sau al informării.

Legea mai sus menţionată are 4 capitole iar cine doreşte să o parcurgă o găseşte şi o poate citi integral.

Prin cele enunţate se înţelege uşor cui se adresează şi la ce se referă prevenirea şi combaterea pornografiei. Dacă articolul 3 este cel care dă speranţă proiecţiei filmului la Muzeul Ţăranului Român, atunci fiecare va avea dreptul să considere sau nu un act artistic, după limitele sale de înţelegere şi acceptare conform scării de valori. Un act artistic nu trebuie să aducă atingere demnităţii persoanei, a pudorii şi moralităţii publice. Un popor poate fi clădit pe nişte valori morale care nu vor putea permite manifestarea unor acte neconforme cu tradiţia lui. Şi slavă Domnului, poporul român nu a cunoscut noţiunea de libertate sexuală până la Cernea Remus. Dar asta nu înseamnă că nu au existat persoane care astăzi se identifică ca o parte componentă diferită a societăţii, care are nevoie de acceptarea si legimimare în faţa celorlalţi. Pur şi simplu au existat şi vor exista întotdeauna, dar că nu au avut nevoie până de curând de o recunoaştere specială.

Făcând referire la faptul că un grup de persoane a intervenit oprind proiecţia unui film ce aducere atingere celor enunţate în lege, înseamnă că societatea a intervenit înaintea autorităţilor competente în luarea măsurilor necesare, şi că există o libertate de exprimare şi acţiune ce nu trebuie oprimată.

Comenteaza si tu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.