Semnate de Autor

Furtună pe Neptun (VI)

Posted by on 21 aug., 2018 in Semnate de Autor | 0 comments

FOTO: pinterest

„… e câte o dramă.

Fiecare trecere e o dramă.

Va înţelege măcar unul dimensiunea asta. Un teritoriu străin şi ostil ca o limbă fără înţeles. O discuţie între muţi sfârşită abrupt din nevoia cuvintelor.

Vezi tu, drumul ăsta e cărarea batută de toţi mai înainte, e calea care nu ţi-ai dorit vreodată să o baţi la pas nici măcar însoţit, darămite singur. Şi totuşi o facem cu multă preocupare când poartă cea albă ce a semănat teroare îţi umple dintr-o dată sufletul întreg de speranţă.

Să mă judeci Doamne, să mă judeci căci sunt vrednic de toată purtarea asta, dar să îţi aminteşti şi de slujirea mea, căci vrednică a fost de toată mila.”

Read More

Furtună pe Neptun (V)

Posted by on 30 iul., 2018 in Semnate de Autor | 0 comments

FOTO: pinterest

… apoi vom privi la tine ca la veşnicie amintindu-ne de vremuri fără număr, când anii nici nu contau dacă sunt mulţi ori cei rămaşi puţini. Apoi, întorcând capul te vom afla lipsit de suflare.

Read More

Furtună pe Neptun (IV)

Posted by on 13 mai, 2018 in Semnate de Autor | 0 comments

Şirul neîntrerupt de gânduri poate defini o predispoziţie generată cu mult timp în urma noastră. Şi vom înţelege acest timp ca fiind fără îndoială fracţiuni bine determinate din timpul existenţei.

O emoţie puternică, o întâmplare pozitivă, o faptă – va încolţi la vremea ei, în mintea celui care astăzi caută sursa unor îndemnuri la cercetarea fiinţei – un gând, o emoţie; va sfârşi într-o faptă, oricând fiinţa sa va identifica un cadru similar celui în care s-a produs prima oară.

– Apoi trebuie să recunosc că e grozavă această teorie, dar pentru noi toţi se cere ca aceasta să fie susţinută de autoritatea unor voci cu înaltă recunoaştere şi cercetare. Adică cine suntem noi să potrivim asemenea vorbe? Ba chiar devine erezie în urechile celor credincioşi.

– Se poate să ai dreptate şi precis o mână de oameni, peste veacuri te vor privi ca pe un mare luptător al doctrinei. Ba poţi deveni şi sfânt dacă îţi dai puţin silinţa. Nu asta este însă ceea ce este important. Adevărul trebuie să cunoască toate jertfele, trebuie să ardă ca mai târziu, încolţind în minţile oamenilor, să se reveleze fără efort.

Vezi tu, numai neadevărul trebuie justificat şi demonstrat. Orice înşelătorie are nevoie de multe cuvinte pentru ca aparent să fie acceptat precum o stare corectă, firească, normală.

Read More

Furtună pe Neptun (III)

Posted by on 26 apr., 2018 in Semnate de Autor | 0 comments

– Cu totul interesant şi pe deplin adevărat, exclamă unul!

– Dar iată că şi eu am o povestire asemănătoare, zise celălalt din margine.

Era puţin trecut de miezul nopţii, mirosul ploii plutea în aer iar răcoarea serii ne cuprindea pe toţi ca într-o îmbrăţişare ce am mai cunoscut doar în timpul şcolii, prin sălile de examene în care anticipam ziua următoare de examinare, domolind emoţii şi gesticulând cu gesturi ample prezentarea ce o aveam de făcut. Ah, ce timpuri, ce ani, ce fericiri …

Bătrânul sosise de puţină vreme iar acum, sprijinit în băţ privea cu simpatie la noi toţi cei adunaţi în locuinţa cu tavane joase.

– Păi da, fiindcă voi m-aţi cercetat ca pe unul ce cunoaşte lucruri şi înţelege semne, dar cu adevărat că niciunul nu aţi reuşit în vreme a-mi cunoaşte pe deplin purtarea. Acum, fiindcă v-aţi aflat cu toţii aici, înţeleg că vremea e prea scurtă, că timpul meu e cam strunit şi gata să se rupă – atâta vreme are să urmeze, că de ar putea afla omul asta mai înainte de timpul lui, l-ar cuprinde groaza şi ar muri înecat în dejnădejde. E vreme să le aflaţi pe toate, fiţi cu bine şi la loc potrivit; pe toate o să le cunoaşteţi.

Cel înţelept va cunoşte sens în toate cele iar cel nebun pe toate le va rătăci. Vei dori lucruri şi vei primi fapte – un paradox cât o creaţie de mare, ca în final, toate faptele să ţi se întâmple lucruri.

Read More

Furtună pe Neptun (II)

Posted by on 11 apr., 2018 in Semnate de Autor | 0 comments

FOTO: pinterest

Cât o lume, cât un om.

Apoi luă un bâţ şi sfârşi povestirea desenând pe praful galben, ars, fin, aproape imaculat. Un cerc diform în care a dorit să nu încapă gunoaie. Pe toate le măsură cu privirea de parcă dorind a se face bine înţeles, să cunoască fiecare rânduială a celor cuprinse în el.

Şi nu am dorit să întreb nimic din toate cele câte m-au cercetat în rostirea lui de adineauri. Se poate să cunoască bine, ori să înşele cum şi alţii mai devreme au pierdut.

Read More

Furtună pe Neptun (1)

Posted by on 2 apr., 2018 in Semnate de Autor | 0 comments

FOTO: pinterest

Ooo, zei, dar de unde atâta tulburare?!

Ai putea muri cercetând în cunoaştere apoi vei învia aflând pe deplin rătăcirea – un paradox cât un destin de mare. Apoi află sens în cele mai cumplite determinări, ca atunci când coborând spre lume ţi-ai aflat viaţă fără să doreşti păşirea ta aici. O călătorie gratuită la sfârşitul căreia rămâi dator pe vecie.

Read More

Purtări nefireşti

Posted by on 18 mart., 2018 in Semnate de Autor | 0 comments

Există indivizi care demonstrează o tristeţe acută şi în cele mai fericite momente din viaţa lor. O tristeţe bolnavă, uneori tâmpă şi de cele mai multe ori nejustificată. O dominantă care le controleză toată existenţa anostă. Iar dacă îi vei întreba ce au ori care este sursa tristeţii, iţi vor răspunde cu încruntare că nu au nimic.

Apoi, de parcă nu ar fi de ajuns, purtarea lor este şi contagioasă. Adesea, locuind în preajma unor personaje ca şi acestea devii una cu ei, iar tot efortul tău, aproape toată strădania ta de a le indica un sens pozitiv va sfârşi de foarte multe ori într-o asemănare cu ei. De aceştia dintâi să te fereşti mereu.

FOTO: pinterest

Read More

Referitor la Legea nr. 196 din 13 mai 2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei

Posted by on 10 feb., 2018 in Semnate de Autor | 0 comments

Depăşind spaţiul in care s-au manifestat public emoţii şi păreri dintre cele mai diverse şi pentru a evita o împărţire a legitimităţii acţiunilor după puterea pumnilor ori a plămânilor, propun a se citi şi interpreta fără echivoc ce spune legea acestui stat. Fiindcă avem aşa ceva şi e bine ca în situaţii ca şi aceasta, în care un film cu intense conotaţii sexuale a fost oprit de la proiecţie într-un spaţiu identificat cu sacrul de o majoritate a poporului român.

FOTO: google.ro

Aşadar avem legea 196 din 13 mai 2003 şi actualizată un pic mai târziu, privind prevenirea şi combaterea pornografiei. Redau în continuare textul original din capitolul 1 Dispoziţii Generale:

Art. 1
Prin prezenta lege se instituie măsuri de prevenire şi combatere a pornografiei, în scopul protejării demnităţii persoanei, a pudorii şi a moralităţii publice.
Art. 2
(1) În sensul prezentei legi, prin pornografie se înţelege actele cu caracter obscen, precum şi materialele care reproduc sau difuzează asemenea acte.
(2) Prin acte cu caracter obscen se înţelege gesturi sau comportamente sexuale explicite, săvârşite individual sau în grup, imagini, sunete ori cuvinte care prin semnificaţia lor aduc ofensa la pudoare, precum şi orice alte forme de manifestare indecentă privind viaţa sexuală, dacă se săvârşesc în public.
(3) Prin materiale cu caracter obscen se înţelege obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicaţii, filme, înregistrări video şi audio, spoturi publicitare, programe şi aplicaţii informatice, piese muzicale, precum şi orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală.
Art. 3
(1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică în cazul operelor de artă sau ştiinţifice.
(2 ) Dispozitiile prezentei legi nu se aplică în cazul materialelor realizate în interes artistic, ştiintific, al cercetării, educaţiei sau al informării.

Read More

Ralf Rothmann – Murind când vine primăvara

Posted by on 4 feb., 2018 in Semnate de Autor | 0 comments

Ralf Rothmann – Murind când vine primăvara

Spre sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, când e clar până și pentru cei mai fanatici germani că înfrângerea e aproape, trupele SS încă mai colindă provinciile țării căutând tineri, de multe ori minori, pe care să-i trimită în luptă, la moarte sigură. Walter și Friedrich, doi mulgători la o fermă de vaci din nordul Germaniei, sunt printre cei trimiși în ultimul an al războiului pe frontul din Est, să fie martori ai ultimelor atrocități disperate ale unei armate în retragere, dar și carnagiilor la care soldații ei sunt supuși fără milă.

Cartea lui Rothmann nu melodramatizează, cum se întâmplă des în relatările despre război, nu se grăbește cu judecățile istorice, nu aruncă vina. Recunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni romancieri germani contemporani, el întrețese o poveste aparent neutră, dar lucrată în detaliu, cu răbdare, ca un liricși bogat raport verbal al lucrurilor din istorie cel mai greu de verbalizat.


Read More

Eşti în regulă, Emil, eşti safe

Posted by on 16 ian., 2018 in Semnate de Autor | 0 comments

Era şi timpul, după cum chiar el mărturiseşte, până acum fiind foarte ocupat, probabil cu bogata activitate artistică despre care nu am ştiut nimic. Apoi, deodată devin mai informat: o dată că e gay – şi îmi doream să aflu asta – şi că pe deasupra mai e şi artist – fiindcă aşa scria titlul articolului din ziar. Simt asta ca o detaşare, de parcă un suflet încuiat tocmai a fost eliberat de o grea povară.

Nu pot trece cu vederea curajul de care a dat dovadă. Mihai Viteazul cu siguranţă ar fi fost mândru de osteneala sincerităţii lui şi primul ar fi fost aruncat în bătălie – ar fi ţinut piept unui batalion întreg – precis. Şi nu pot trece cu vederea nici emoţia revărsândă pe chipul de virgină.

FOTO: pinterest

Read More