Semnate de Autor

Furtună pe Neptun (II)

Posted by on 11 apr., 2018 in Semnate de Autor | 0 comments

FOTO: pinterest

Cât o lume, cât un om.

Apoi luă un bâţ şi sfârşi povestirea desenând pe praful galben, ars, fin, aproape imaculat. Un cerc diform în care a dorit să nu încapă gunoaie. Pe toate le măsură cu privirea de parcă dorind a se face bine înţeles, să cunoască fiecare rânduială a celor cuprinse în el.

Şi nu am dorit să întreb nimic din toate cele câte m-au cercetat în rostirea lui de adineauri. Se poate să cunoască bine, ori să înşele cum şi alţii mai devreme au pierdut.

Read More

Furtună pe Neptun (1)

Posted by on 2 apr., 2018 in Semnate de Autor | 0 comments

FOTO: pinterest

Ooo, zei, dar de unde atâta tulburare?!

Ai putea muri cercetând în cunoaştere apoi vei învia aflând pe deplin rătăcirea – un paradox cât un destin de mare. Apoi află sens în cele mai cumplite determinări, ca atunci când coborând spre lume ţi-ai aflat viaţă fără să doreşti păşirea ta aici. O călătorie gratuită la sfârşitul căreia rămâi dator pe vecie.

Read More

Purtări nefireşti

Posted by on 18 mart., 2018 in Semnate de Autor | 0 comments

Există indivizi care demonstrează o tristeţe acută şi în cele mai fericite momente din viaţa lor. O tristeţe bolnavă, uneori tâmpă şi de cele mai multe ori nejustificată. O dominantă care le controleză toată existenţa anostă. Iar dacă îi vei întreba ce au ori care este sursa tristeţii, iţi vor răspunde cu încruntare că nu au nimic.

Apoi, de parcă nu ar fi de ajuns, purtarea lor este şi contagioasă. Adesea, locuind în preajma unor personaje ca şi acestea devii una cu ei, iar tot efortul tău, aproape toată strădania ta de a le indica un sens pozitiv va sfârşi de foarte multe ori într-o asemănare cu ei. De aceştia dintâi să te fereşti mereu.

FOTO: pinterest

Read More

Referitor la Legea nr. 196 din 13 mai 2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei

Posted by on 10 feb., 2018 in Semnate de Autor | 0 comments

Depăşind spaţiul in care s-au manifestat public emoţii şi păreri dintre cele mai diverse şi pentru a evita o împărţire a legitimităţii acţiunilor după puterea pumnilor ori a plămânilor, propun a se citi şi interpreta fără echivoc ce spune legea acestui stat. Fiindcă avem aşa ceva şi e bine ca în situaţii ca şi aceasta, în care un film cu intense conotaţii sexuale a fost oprit de la proiecţie într-un spaţiu identificat cu sacrul de o majoritate a poporului român.

FOTO: google.ro

Aşadar avem legea 196 din 13 mai 2003 şi actualizată un pic mai târziu, privind prevenirea şi combaterea pornografiei. Redau în continuare textul original din capitolul 1 Dispoziţii Generale:

Art. 1
Prin prezenta lege se instituie măsuri de prevenire şi combatere a pornografiei, în scopul protejării demnităţii persoanei, a pudorii şi a moralităţii publice.
Art. 2
(1) În sensul prezentei legi, prin pornografie se înţelege actele cu caracter obscen, precum şi materialele care reproduc sau difuzează asemenea acte.
(2) Prin acte cu caracter obscen se înţelege gesturi sau comportamente sexuale explicite, săvârşite individual sau în grup, imagini, sunete ori cuvinte care prin semnificaţia lor aduc ofensa la pudoare, precum şi orice alte forme de manifestare indecentă privind viaţa sexuală, dacă se săvârşesc în public.
(3) Prin materiale cu caracter obscen se înţelege obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicaţii, filme, înregistrări video şi audio, spoturi publicitare, programe şi aplicaţii informatice, piese muzicale, precum şi orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală.
Art. 3
(1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică în cazul operelor de artă sau ştiinţifice.
(2 ) Dispozitiile prezentei legi nu se aplică în cazul materialelor realizate în interes artistic, ştiintific, al cercetării, educaţiei sau al informării.

Read More

Ralf Rothmann – Murind când vine primăvara

Posted by on 4 feb., 2018 in Semnate de Autor | 0 comments

Ralf Rothmann – Murind când vine primăvara

Spre sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, când e clar până și pentru cei mai fanatici germani că înfrângerea e aproape, trupele SS încă mai colindă provinciile țării căutând tineri, de multe ori minori, pe care să-i trimită în luptă, la moarte sigură. Walter și Friedrich, doi mulgători la o fermă de vaci din nordul Germaniei, sunt printre cei trimiși în ultimul an al războiului pe frontul din Est, să fie martori ai ultimelor atrocități disperate ale unei armate în retragere, dar și carnagiilor la care soldații ei sunt supuși fără milă.

Cartea lui Rothmann nu melodramatizează, cum se întâmplă des în relatările despre război, nu se grăbește cu judecățile istorice, nu aruncă vina. Recunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni romancieri germani contemporani, el întrețese o poveste aparent neutră, dar lucrată în detaliu, cu răbdare, ca un liricși bogat raport verbal al lucrurilor din istorie cel mai greu de verbalizat.


Read More

Eşti în regulă, Emil, eşti safe

Posted by on 16 ian., 2018 in Semnate de Autor | 0 comments

Era şi timpul, după cum chiar el mărturiseşte, până acum fiind foarte ocupat, probabil cu bogata activitate artistică despre care nu am ştiut nimic. Apoi, deodată devin mai informat: o dată că e gay – şi îmi doream să aflu asta – şi că pe deasupra mai e şi artist – fiindcă aşa scria titlul articolului din ziar. Simt asta ca o detaşare, de parcă un suflet încuiat tocmai a fost eliberat de o grea povară.

Nu pot trece cu vederea curajul de care a dat dovadă. Mihai Viteazul cu siguranţă ar fi fost mândru de osteneala sincerităţii lui şi primul ar fi fost aruncat în bătălie – ar fi ţinut piept unui batalion întreg – precis. Şi nu pot trece cu vederea nici emoţia revărsândă pe chipul de virgină.

FOTO: pinterest

Read More

Cuvântări de vremuri

Posted by on 7 ian., 2018 in Semnate de Autor | 0 comments

Este cu adevărat interesant a cerceta de unde venim, pentru ce ajungem şi mai ales de ce nu rămânem?

Îmi pare că putem rezuma oricine acest exerciţiu ca necesar în demersul ulterior. Ştiu totuşi în final – considerând reuşita deosebiri acestui adevăr al creaţiei – nimeni nu va rămâne etern locuitor în locurile sale. Unii vor denumi destinul, alţii vor invoca divinitatea iar restul se vor mulţumi cu nimic. Puţini vor îndrăzni să rămână eterni.

FOTO: pinterest

Read More

Simţire în adevăr

Posted by on 6 nov., 2017 in Cioburi, Semnate de Autor | 0 comments

Să simţi şi să rezonezi cu un adevăr deplin, pe care numai tu eşti pregătit să-l primesti, dar fără a simţi povara de a justifica mărturia simţirii, mi se pare cel mai înalt sentiment pe care omul îl poate experia în intimitatea tainică a cunoaşterii.

FOTO: pinterest

Read More

Se rezistă

Posted by on 24 aug., 2017 in Semnate de Autor | 1 comment

Se rezistă la greu în România iar „rezistenţii” sunt imuni la orice argument care le-ar putea pune judecata în primejdia de a asculta şi opinii ce nu le acceptă demersul revoluţionar. Ba poţi fi chiar „sacrificat” public fără pic de milă; o jertfă necesară care nu are nevoie de justificare, un „ritual” la care se participă în grup, lipsirea de la acest eveniment putând justifica din partea celor absenţi trădarea momentului inţiatic ce sfârşeşte întotdeauna prin sorbirea cu poftă a sângelui cald şiroind.

FOTO: google

Se înţelege de la sine că trebuie să fii pro. Şi nu se acceptă abţineri, unanimitatea este doctrină, ţel şi sens. Asta desigur, în numele democraţiei pure, a libertăţii desăvârşite şi a progresului total.

Read More

Propunere de viitor. Imaginea lui mâine

Posted by on 6 iul., 2017 in Semnate de Autor | 0 comments

Te poţi revolta în linişte, fără zgomot, cu gesturi fără seamă şi cuvinte rostite ţie cu faţă către oriunde.

Ai putea considera că este important să scrii ce crezi ori nu. Te poţi îndoi de bine şi fără să cunoşti un rău întâmplat.

O imagine face cât o mie de cuvinte, însă o mie de cuvinte puţine pentru oricine ar îndrăzni a traduce pe înţelesul aproape al oricui, motivaţia firească şi sensul corect al creaţiei.

Viitorul cuprinde un sens potrivit timpului său. Modelul de familie propus înseamnă astăzi o eroare ce poate fi înţeleasă cu ambele urechi ori, poate fi refuzat atât de uşor în virtutea libertăţii, diversităţii şi iubirii, care işi diluează sensul într-o factură scrisă cu două mâini, pe uşa salonului de la maternitate.

Ridic doar două degete şi răspund când sunt întrebat:

Read More