Mite Kremnitz – Regele Carol al României. Povestea unei vieți

Posted by on 5 oct., 2018 in Semne de carte | 0 comments

„Primesc, deci, titlul de Rege, nu pentru mine ca persoană, ci pentru mărirea ţării mele, pentru a se putea îndeplini astfel dorinţa ce ardea de multă vreme în pieptul fiecărui român. Titlul acesta nu schimbă, însă, întru nimic legăturile ce s-au statornicit între mine şi poporul meu prin toate întâmplările prin care am trecut împreună şi prin toate acele lucruri pe care le-am săvârşit împreună.

Să dea Dumnezeu ca întâiul Rege al României să aibă parte de tot atâta iubire ca şi cel ce până astăzi a fost Prinţul României.

În ceea ce mă priveşte, dragostea acestui viteaz şi nobil popor, căruia i-am închinat întreg sufletul meu, îmi este mai de preţ decât toată mărirea unei coroane!”

Mite Kremnitz – Regele Carol al României. Povestea unei vieți


Read More

Alexandru Purcăruş – Prin ochii inamicului. Mihail Gorbaciov și politica sa în percepția Statelor Unite ale Americii, 1985-1991

Posted by on 4 oct., 2018 in Semne de carte | 0 comments

Alexandru Purcăruş – Prin ochii inamicului. Mihail Gorbaciov și politica sa în percepția Statelor Unite ale Americii, 1985-1991

Despre ultimul lider al fostului imperiu sovietic s-au scris mii de studii și articole, încât cu greu se mai poate aduce ceva nou în istoriografia problemei. Și totuși, lucrarea Prin ochii inamicului. Mihail Gorbaciov și politica sa în percepția Statelor Unite ale Americii surprinde cititorul pasionat de istoria recentă a popoarelor din fostul spațiu sovietic prin încercarea de reconstrucție a imaginii liderului de la Kremlin cu ajutorul unor tehnici și metode specifice postmodernismului. În Occident, încă din anii ’70-’80, oamenii de știință din domeniul psihologiei sociale dar și teoreticieni ai relațiilor inter­naționale, cum este Robert Jervis, au început să exploreze rolul jucat de „percepție” și „percepție greșită”/ misperception în deciziile de politică internațională, acordând o atenție deosebită raportului dintre ceea ce liderii percep ca pericol din partea altui stat sau actor nonstatal și ce dovezi reale au că aceste intenții și capabilități militare pot să conducă la apariția unui pericol de securitate. Istoricii care au scris ani mai târziu și au avut acces deplin la documente justificative au putut scrie argumentat despre intențiile acestor lideri, cu o acuratețe chiar mai pronunțată decât cea a adversarilor lor politici din epoca respectivă. Este dificil de răspuns la întrebarea: De ce înșiși oamenii de stat au tendința de a denatura uneori, în mod deliberat, semnalele pe care și le trimit cu privire la capacitățile și intențiile lor? De cele mai multe ori se suprapun explicații multiple. Iată opinia lui Hans J. Morgenthau: „Cu cât un individ este mai îndepărtat de o anumită luptă de putere, cu atât este mai probabil să-i înțeleagă esența sa reală. Deci nu din întâmplare străinii posedă deseori o mai bună înțelegere a politicii unei anumite națiuni decât localnicii, iar cercetătorii sunt mai bine dotați decât politicienii pentru a înțelege despre ce este vorba în politică. Pe de altă parte, cei din urmă au o tendință de neînfrânt de a se înșela asupra a ceea ce fac, referindu-se la politicile lor nu în termeni de putere, ci fie în termenii principiilor etice și legale, fie ai necesităților biolo­gice”. În plus, după cum s-a afirmat în literatura de specialitate, „percepțiile pe care le au oamenii politici despre evoluția vieții internaționale sunt determinate de informațiile pe care le primesc prin intermediul instituțiilor specializate, dar și de imaginile pe care media le promovează în spațiul public”.

Constantin Hlihor


Read More

Lucian Boia – Capcanele istoriei

Posted by on 3 oct., 2018 in Semne de carte | 0 comments

Lucian Boia – Capcanele istoriei

De mai bine de douăzeci de ani, istorici de toate vârstele şi coloraturile sunt dominaţi de obsesia comportamentului public al intelectualilor români în secolul XX. S-a scris mult, mai ales de la înălţimea prezidiului unui complet de judecată morală, adesea fără a se putea administra toate probele unui dosar încâlcit, dar şi fără înţelegerea deplină a naturii umane. Dacă nu sunt consideraţi de-a dreptul factori cauzali în istorie, intelectualii sunt cel puţin datori cu atitudini exemplare. Însă atunci când, între 1930 şi 1950, membrii elitei intelectuale, odată cu societatea, trec prin mai multe schimbări de regim, adevărata miză a discuţiei este omenescul, cu toate nuanţele sale. Era nevoie, după un lung şir de tentative intransigente, dar neizbutite, de judecata fină a unui istoric precum Lucian Boia care să pondereze şi iacobinismul, şi îngăduinţa faţă de cei care, în numai două decenii, din cauza amalgamului de idei abstracte şi de orgolii personale, cad în capcanele istoriei.


Read More

David R Marples – Rusia în secolul XX. În căutarea stabilității

Posted by on 2 oct., 2018 in Semne de carte | 0 comments

David R Marples – Rusia în secolul XX. În căutarea stabilității

Rusia a avut parte de un secol XX violent și tumultuos, marcat de invazii, ridicarea și prabusirea unui regim totalitarist și tulburări interne. De la Nicolae al II-lea și până la Vladimir Putin, Rusia în secolul XX, scrisă într-un stil accesibil și penetrant, reprezintă o incursiune într-un secol de frământări din interiorul Rusiei, dar și privite într-un context global.

Acoperind perioada 1894–2008 și încorporând biografiile unor personaje importante, David R. Marples utilizează noi descoperiri din arhive și rezultatele unor cercetări recente pentru a zugravi un tablou complet al perioadei, inclusiv:

  • Revoluția din Octombrie;

Read More

Alexandru Purcăruş, Constantin Hlihor, Marin Badea, Gavriil Preda – Revoluția română din decembrie 1989 și percepția ei în mentalul colectiv

Posted by on 1 oct., 2018 in Semne de carte | 0 comments

„Căderea regimului comunist din România a generat, în cei aproape 25 de ani de la producerea sa, o impresionantă istorio­grafie dar nu și o clarificare asupra interpretării evenimentelor și proceselor începute în decembrie 1989 si continuate pe parcursul tranziției către regimul de democrație liberală. În zilele lui decembrie 1989, căderea regimului comunist a fost prezentat atât în țară, cât și în străinătate, sub denumirea de revoluția română. Ulterior, evenimentele au fost supuse analizei de către analiștii politici și din media, de istorici și caracterizate, adesea, prin interpretări riscante. Evenimentele au fost analizate atât prin „lentilele” teoriei conspirației și ale loviturii de stat iar alții prin teoriile revoluției sociale. Astfel că unii analiști politici, ziariști dar și oameni politici au găsit astfel suport pentru a inter­preta revoluția romană ca un „mit” construit de persona­lită­țile care au preluat puterea în România după căderea regimului Ceaușescu iar pentru alții, în special, pentru istorici să fie un bun prilej pentru a așeza evenimentele din Decembrie 1989 în șirul revo­lu­țiilor care, prin consecințe, au înscris România pe drumul demo­­­cratizării și modernizării în epoca modernă și contem­porană.

Alexandru Purcăruş, Constantin Hlihor, Marin Badea, Gavriil Preda – Revoluția română din decembrie 1989 și percepția ei în mentalul colectiv

Prezentul volum de studii nu urmărește să ofere încă o pers­pec­tivă care să conducă conservarea și întărirea unei imaginii sau a alteia a evenimentelor din Decembrie 1989 printr-o (re)cons­truc­­ție istorică a faptelor și proceselor care s-au întâmplat în acele zile și în perioada imediat următoare. Car­tea se dorește a fi un instrument oferit cititorului pentru a reali­za pro­pria sa analiză a multitudinilor de restituiri concurente ale aces­tei perioade, mate­rializate în cărți, studii științifice, memo­ria­lis­ti­că și alte forme de discurs care au apărut în aproape un sfert de veac.”


Read More

Robert Whymant – Spionul lui Stalin. Richard Sorge şi reţeaua de spionaj din Tokio

Posted by on 30 sept., 2018 in Semne de carte | 0 comments

Robert Whymant – Spionul lui Stalin. Richard Sorge şi reţeaua de spionaj din Tokio

Pentru cititorul interesat de cărți de factură politică, cum sunt şi cele care tratează mari scandaluri de spionaj, cartea lui Robert Whymant ar trebui să fie perfectă sub toate aspectele. Cu pasiune și iscusință, Whymant a fost destul de ambițios încât să evite capcanele pe care o astfel de legendă le poate întinde și atât de perseverent încât să-și petreacă douăzeci de ani cu investigații pentru a afla adevărul despre Richard Sorge.


Read More

Ioan Stanomir – La Centenar. Recitind secolul României Mari

Posted by on 29 sept., 2018 in Semne de carte | 0 comments

„Comemorarea Centenarului poate fi mai mult decât sărbătoririle oficiale încărcate de fast ipocrit. Secolul care ne desparte de anul 1918 s-a dovedit tulbure, accidentat şi tragic, iar demnitatea umană a fost, de cele mai multe ori, sacrificată pe altarul tiraniilor. Pentru cei de astăzi, trecutul este mai mult decât o realitate îndepărtată – este materia din care ne croim viitorul. De aici necesitatea lucidităţii patriotice ca alternativă la minciuna delirului naţionalist şi la laşitatea complice. Reîntemeierea patriotismului nu se poate imagina fără existenţa libertăţii. Drumul către România eliberată de povara despotismului este cel pe care îl indică, modest, şi cartea de faţă.“ (Ioan STANOMIR)

Ioan Stanomir – La Centenar. Recitind secolul României Mari


Read More

Ion Mihai Pacepa – Moştenirea Kremlinului

Posted by on 27 sept., 2018 in Semne de carte | 0 comments

Ion Mihai Pacepa – Moştenirea Kremlinului

Moştenirea Kremlinului se citeşte ca un superb roman de spionaj. E populat de rezidenţi, ofiţeri ilegali şi agenţi care se întâlnesc în case conspirative, transmit mesaje codificate şi toarnă otrăvuri în băuturile inamicilor.
Din nefericire, personajele care pun la cale operaţii de influenţă şi manipulare, furturi de tehnologii occidentale, extorcări de fonduri, asasinate politice şi lovituri de stat sunt Lenin, Stalin, Brejnev, Gorbaciov, Gheorghiu-Dej şi Ceauşescu, fapt care ne obligă să acceptăm că, de aproape o sută de ani, suferinţele produse de comunism fac parte dintr-o realitate dureroasă şi greu de schimbat. Din nou din nefericire, sarcina executării acestor operaţii abominabile a fost încredinţată serviciilor de informaţii externe, care, pe nevăzute, au acaparat diplomaţia, instituţiile statului şi întreprinderile economice.
Fie că s-au numit INO, INU, PGU, în Uniunea Sovietică, sau DIE, în România comunistă, chiar aceste servicii au contribuit la înlăturarea dictatorilor compromişi, dar cu intenţia criminală de a-şi păstra, într-un simulacru de democraţie, privilegii pe care, fără a citi această carte, nu le-am cunoaşte niciodată.
Fără dezvăluirile generalului Ion Mihai Pacepa, n-am putea înţelege niciodată de ce frământările politice şi sociale din anii 1990 fac parte din înspăimântătoarea moştenire a Kremlinului.


Read More

Bertrand Russell – Cunoaşterea lumii exterioare

Posted by on 26 sept., 2018 in Semne de carte | 0 comments

„Prin exerciţiul îndoielii metodice, dacă este autentic şi îndelungat, se induce o anumită smerenie în privinţa cunoaşterii noastre: devenim bucuroşi să cunoaştem indiferent ce – şi în aparenţă oricât de banal – în domeniul filozofiei. Filozofia a suferit până acum de lipsa acestui gen de modestie. Ea făcea greşeala de a ataca problemele interesante frontal şi imediat, în loc să procedeze încet şi cu răbdare, acumulând cunoştinţe solide, atâtea câte se puteau obţine, şi lăsând marile probleme în seama viitorului. Deseori este dezirabil să investim timp şi muncă în chestiuni care, judecate izolat, pot să pară frivole, pentru că de multe ori doar prin examinarea unor astfel de chestiuni pot fi abordate problemele de mai mare anvergură.“

Bertrand Russell – Cunoaşterea lumii exterioare


Read More

Martin Heidegger – Despre eterna reîntoarcere a aceluiaşi

Posted by on 25 sept., 2018 in Semne de carte | 0 comments

Martin Heidegger – Despre eterna reîntoarcere a aceluiaşi

Heidegger este cel care, prin interpretările sale la Nietzsche, îl aşază pe acesta dintr-o dată în rândul marilor gânditori ai filozofiei occidentale: Platon, Aristotel, Descartes, Kant şi Hegel. Și asta deoarece nu vede în scrierile sale doar o colecţie de aforisme şi de consideraţii ocazionale, ci caută să descopere, dincolo de acestea, gândurile fundamentale ale lui Nietzsche. El face să apară, la capătul unui efort de rară tenacitate interpretativă, statura metafizică a unui scriitor-filozof cu un profil unic în istoria gândirii europene.

Vom vedea în aceste pagini un Heidegger la lucru, refăcând pas cu pas firul unui gând. Tensiunea se transferă de pe greutatea expresiei pe gravitatea gândului pe care caută să-l prindă, să-l reconstruiască şi să-l formuleze: e vorba de gândul cu adevărat fundamental al filozofiei lui Nietzsche, „cel mai greu gând“ – eterna reîntoarcere a aceluiaşi.


Read More